OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ m15 hiện tại đã phá vỡ cấu trúc tăng trước đó.
Giá có xu hướng quay lại vùng đáy trước đó trùng với Fibo 0.5
Sell GJ giá hiện tại như hình