UnknownUnicorn23499361

Canh mua GBPJPY khung h1

Giá lên
UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Canh mua GBPJPY khung h1 sau khi có điều chỉnh và các dấu hiệu xác nhận giá tiếp tục tăng trở lại.
Đây chỉ là giao dịch của tôi, hãy xem nó như một idea để tham khảo và học hỏi.

***
KHÔNG PHẢI LỜI KHUYÊN GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ
Bình luận: Plan chờ mua GBPUSD
Bình luận: GBPJPY
SL: 151.548
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.