hungdhtm90

GBPJPY đã hình thành mô hình hai đáy cho tín hiệu buy GJ

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khi đã hoàn thành mô hình vai đầu vai
Giá GJ đi xuống vượt qua vùng đáy cũ, và không thể bứt phá được
GJ hồi lại khi gặp band dưới của BB tạo thành mô hình hai đáy(hay mô hình haromic cánh bướm)
Tín hiệu ADX trung tính
MACD tích cực
RSI tích cực
SL: 50 PIP
TP: 50%, 60%, 80%,100% ...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.