goldtalk

GBPJPY 4h, có thêm ưu đãi?

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY có thể giảm thêm về vùng cầu mạnh ở khung 4h.
Nó có thể trùng với khu vực quanh mức Fibonacci quy hồi 38% của sóng 3.
Tuy nhiên, tôi sẽ quan sát price action ở lúc này.
Bạn nghĩ thế nào về cặp GJ?