MyFriendFun

GBPJPY đã tạo đáy cơ hội mua đã đến

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã tạo đáy cơ hội mua đã đến.
giá đẹp entry 150.200 cắt lỗ và chốt lời theo quản lý vốn bản thân