MyFriendFun

GBPJPY đã tạo đáy cơ hội mua đã đến

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã tạo đáy cơ hội mua đã đến.
giá đẹp entry 150.200 cắt lỗ và chốt lời theo quản lý vốn bản thân

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.