quangsonart

GBPJPY Ngắn hạn

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Canh mua nếu giá về vùng fibo sóng 3 đạt điều kiện hình thành sóng 4 , nếu sóng 4 chạy phức tạp theo mô hình thì chờ tín hiệu hết thúc sóng mua lên.