OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
1 2 3 set up
MA 12/36
MA 200 hỗ trợ
Giá đã break

Bình luận