Tradingshop

GBPJPY Uptrend ?

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau chuỗi ngày giảm điểm của đồng bảng Anh, liệu đã đến thời kì Uptrend hay chưa?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.