PKTeam

GBPJPY tiếp cận support tháng, cơ hội mua vào?

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá GJ đang tiến về vùng support tháng sau khi phá vỡ trendline 4h.
Có thể xem xét đặt lệnh mua quanh vùng được đánh dấu
Luôn đặt mục tiêu xa hơn Stoploss.