PKTeam

GBPJPY tiếp cận support tháng, cơ hội mua vào?

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá GJ đang tiến về vùng support tháng sau khi phá vỡ trendline 4h.
Có thể xem xét đặt lệnh mua quanh vùng được đánh dấu
Luôn đặt mục tiêu xa hơn Stoploss.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.