cuongtllc

Chiến lược BR NTC

Đào tạo
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sử dụng các indicator gồm:
- Bolingerband 50 time 1h
- RSI 7 EMA 14
Buy
Khi giá trạm đường dưới BB, RSI cắt từ dưới lên trên EMA, nến xanh có khối lượng lớn hơn nến đỏ.
Sell
Khi giá tram đường trên BB, RSI cắt từ trên xuống dưới EMA, nến đỏ có khối lượng lớn hơn nến xanh.
RR: 1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.