levanlinhepi

28/01 - GBPJPY tích lũy động lượng

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang dần hoàn thiện mô hình nêm giá. Chúng ta sẽ chờ cho giá phá vỡ đường cản để vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.