Fondex

Tiếp tục BUY GBPJPY

Giá lên
Fondex Cập nhật   
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau cú "tai nạn" đầu năm mới, GBPJPY đang rất cố gắng để quay trở về vùng giá 145-148 quen thuộc của nó. Hiện tại GBPJPY đang ở vùng giá 141, vẫn là rất vùng giá rất đẹp để BUY GBPJPY .

BUY GBPJPY 141.00
Target: 145-147.00
Giao dịch đang hoạt động: Đã được 1 nửa target, GJ chạy tương đối nhanh nên vẫn có thể hold lệnh
Giao dịch đang hoạt động: Cân nhắc cắt lệnh nhé các bạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.