hailnforex

GBPJPY đánh lên

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khi các dấu hiệu về chính trị hạ nhiệt và các NDT bắt đầu từ bỏ các tài sản an toàn như JPY và GOLD , thì đang là cơ hội cho xxxJPY đi lên ngắn và trung hạn. Về kĩ thuật GJ đang ở ngưỡng giá hỗ trợ mạnh của tuần. Giá cũng đang test lại trend giảm dài hạn trước đó. Mặc dù áp lực giảm vẫn có tuy nhiên điểm giá này khá ổn để có thể lệnh buy thăm dò.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.