vothien

Cuốn theo chiều gió

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chả là hôm qua mình đã dính 1lệnh sl ở đây.khi có 1lệnh buy tại vùng nến rút chân mạnh ngay tại đỉnh vùng đỉnh khung d phá qua.nhưg hôm nay giá đã phá khỏi vùng đó bằng cây h1 đóng phía dưới giá thấp nhất của cây d1 ngày hôm qua(phương pháp này mình mới học dc luôn)nên nay test thử mọi người tham khảo.tp sl như hình.sl xa nên mọi ng nhớ quản lý vốn hoặc chờ giá hồi lại
Chúc may mắn 💌💌💌💌
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.