giaodichsong

GBPJPY - Tăng - Giảm

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBJPY sẽ có thêm thời gian điều chỉnh và sao đó sẽ giảm. Vùng điều chỉnh có thể vượt qua 164.583 sau đó giảm mạnh. Chúc ae may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.