zconcept

GBPJPY có test lại vùng dưới? Phương pháp Wyckoff trong Forex

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá tạo Equal Low và còn một Demand chưa test ở dưới.
Có thể giá sẽ quét về để lấy thanh khoản!
Lệnh buy trước (xem ở dưới) đã TP 50% và SL ở BE (hay Entry).
Theo dõi thôi.

Xem post trước ở dưới
------------------------------------------
Chú ý:
Nhận định và kế hoạch của cá nhân.
Không phải dự đoán giá hay gợi ý giao dịch.
Bạn cần có nhận định riêng và quản lý rủi ro tốt khi giao dịch Forex.

Đây là blog chia sẻ miễn phí các ý tưởng!
Z Concepts là phương pháp giao dịch forex và tiền điện tử mà kết hợp giữa Wyckoff, Supply & Demand , Price Action cùng với một số cách phân tích kỹ thuật hiện đại khác.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị, hãy bình luận ở dưới nhé!