UnknownUnicorn31399052

GBPJPY có test lại vùng dưới? Phương pháp Wyckoff trong Forex

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá tạo Equal Low và còn một Demand chưa test ở dưới.
Có thể giá sẽ quét về để lấy thanh khoản!
Lệnh buy trước (xem ở dưới) đã TP 50% và SL ở BE (hay Entry).
Theo dõi thôi.

Xem post trước ở dưới
------------------------------------------
Chú ý:
Nhận định và kế hoạch của cá nhân.
Không phải dự đoán giá hay gợi ý giao dịch.
Bạn cần có nhận định riêng và quản lý rủi ro tốt khi giao dịch Forex.

Đây là blog chia sẻ miễn phí các ý tưởng!
Z Concepts là phương pháp giao dịch forex và tiền điện tử mà kết hợp giữa Wyckoff, Supply & Demand , Price Action cùng với một số cách phân tích kỹ thuật hiện đại khác.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị, hãy bình luận ở dưới nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.