Leadership

GBPJPY - Giữ vững niềm tin

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đồng bảng Anh không thật sự có nhiều biến động trong những ngày vừa qua. Hẳn là những ai đang nắm giữ vị thế LONG GBPJPY ít nhiều cũng có chút lung lay. Khó để có thể cho rằng liệu bao giờ thì GBP sẽ mạnh lên. Tuy nhiên, GBPJPY đang ở vùng giá rất tuyệt vời để LONG. Đừng vội đóng những vị thế này, việc cần làm bây giờ chỉ là hãy cố giữ vững niềm tin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.