ngobao1975

Xu hướng của GJ 6/5

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đang di chuyển sideway trong vùng 143.753-146.926. Sẽ có 2 tình huống xảy ra, nếu giá breakout khỏi kháng cự và đóng nến trên cản thì vào BUY. Nếu không break khỏi cản kháng cự và đóng nến dưới cản thì chờ tín hiệu PA giảm để vào SELL. TP và SL như trên hình.
Chú ý tình huống false break thì hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.