NguyenThang33

GJ đánh ngắn

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Có thể giá sẽ hướng đến đường kháng cự và giảm đến mốc 141.4