NguyenThang33

GJ đánh ngắn

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Có thể giá sẽ hướng đến đường kháng cự và giảm đến mốc 141.4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.