NguyenDu

GBPJPY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY tuần này với điểm vào đẹp cho dấu hiệu của giá xuống !
khi cây nến tăng của tuần trước đã test lại 50% cây nến giảm của tuần vừa rồi và kháng cự cạnh nó trên khung D1.
👉 Trên khung h4 đã có dấu hiệu của lực bán xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.