tradafx

Đợi xu hướng giảm và cơ hội bán với GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm.
Giá tăng chạm đường xu hướng giảm tại 152.500, tại đây động lực giảm xuất hiện với tín hiệu phân kỳ.
Key level xuất hiện rõ tại 151.500, đợi giá giảm phá Key level và có xác nhận xu hướng giảm thì có thể tìm các lệnh bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 148.500-149.200.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.