JaneDoan

GBPJPY H4 Mô hình ABCDE

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Theo dõi sóng E hình thành để vào lạnh theo sóng hiệu chỉnh C ( ABC )