OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang trong giai đoạn tích lũy sau đợt sóng impulse tăng mạnh của tuần vừa rồi. Buy stop GBPJPY SL TP như biểu đồ hoặc quan sát kỹ trên khung tg h4/h1 khi giá break khỏi vùng này để vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.