DatTong

GBPJPY, Bán!

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Dự đoán xu hướng GBPJPY trên H4
- Tiếp tục xu hướng đi xuống!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.