anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPJYP 25/11/2021

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Cả nhà tham khảo GJ có thể canh sell tại vùng retest sl tp như hình