anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPJYP 25/11/2021

Giá xuống
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Cả nhà tham khảo GJ có thể canh sell tại vùng retest sl tp như hình
Bình luận: 100 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.