OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Thiết lập lệnh mua : Nếu giá phá vỡ 130.131 và nến đóng cửa trên mức này này.
Kiên nhân chờ đợi, Nếu không có sự phá vỡ mức 130.131. Hủy chiến lược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.