OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Thiết lập lệnh mua : Nếu giá phá vỡ 130.131 và nến đóng cửa trên mức này này.
Kiên nhân chờ đợi, Nếu không có sự phá vỡ mức 130.131. Hủy chiến lược