Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC GBPJPY 20/12/2021

Giá lên
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ chờ buy giá như hình, SL TP như hình
Nhớ tuân thủ SL, quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản
Bình luận:
Chốt 30 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.