Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC GBPJYP 28/10/2021

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Nến D ngày hôm trước đóng cây EG cực mạnh như lại chưa đóng phá qua hỗ trợ tuần 156.00 cho nên hiện tại vẫn chưa khẳng định đc là retest lại cản hay đảo chiều. Hiện tại chúng ta cần lưu ý đến mức giá 156.0-155.7. Phương án an toàn là đợi breakout hẳn mới chơi hoặc có nến xác nhận đảo chiều.

Kịch bản 1: sell khi phá rồi retest 155.7 tp1 155.3 tp2:155.0 sl 155.95 (như hình chính)

Kịch bản 2: buy khi có nến rút chân từ chối + xác nhận tăng ở vùng 155.7-155.9 tp 156.5 sl 155.5

Lưu ý: Giá thay đổi theo từng phiên, đợi breakout hẳn chúng ta hãy vào, nhớ quản lý vốn.
Chúc các bạn giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.