MCHTRADING

Chiến lược giao dịch GBPJPY sắp tới

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá liên tục tạo lower low ,hiện tại đã phá vỡ hoàn toàn trendline tăng trước đó.Do vậy sẽ ưu tiên cho việc sell GBPJPY trung hạn
Canh sell GBPJPY 133.35-133.45 SL 134.300 TP 132.100 TP2 131.000
Mục tiêu 130.200
Chúc may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.