VFITeam

GBP/JPY đang có điểm Long khá đẹp

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
D1 Gbp/jpy đang bullish

Gặp zone supply và giảm giá

canh buy tại zone demand dưới đó, stoploss dưới râu

Chỉ rủi ro 2% tài khoản/ giao dịch