JaneDoan

GBPJPY H4 Giá lên

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đợi tín hiệu tại các vùng Fibo 50 và Fibo 38.2