NguyenThang33

Theo dõi và chờ đợi đến điểm vào lệnh Long cho GbpJpy

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Điểm vào lệnh của căp sẽ tùy thuộc vào tình hình Brexit. Nếu bà May rời bỏ, thì đồng Bảng sẽ bị bất ổn đôi chút nhưng trên thực tế, tôi vẫn nghĩ nó sẽ chạm 154/158/160 trước khi bay. GBPJPY đang có chiều hướng đi lên tiếp, hoàn thiện sóng thứ 05 .