quachviet

y tưởng dài hạ cho ae GBPJPY

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- đây là điểm vàng để BUY
- kỹ thuật vào lệnh chung ta tôi ưu hóa lợi nhuận tìm điểm vảo lệnh đẹp và nến đảo chiều của khung 4H
- hay chờ đợi tín hiệu vào lênh khi thweo dõi bài cảu mình