anhtuan16081989

BUY - Chuyến tàu cuối cùng của đợt sóng hồi

Giá lên
anhtuan16081989 Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Phân tích theo sự đối xứng giữa các mốc thời gian.
Giá có thể lên sốc trong một vài ngày tới và sẽ đảo chiều.
Dự kiến sẽ lên 4000 poin. Cắt lỗ ở 1000 poin.
Bình luận:
Hiện tại đúng như kế hoạch, giá đã lên . Anh em chốt lời và đảo chiều mạnh nhé
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chot 143.6 nhe moi nguoi.
Chuan bi sml vi Anh bau cu nhe.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.