Ly_Hoang_Official

GBPJPY - Không thể không chú ý đến trong thời điểm này

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Trong video Hoàng chỉ nói đến 1 điều duy nhất đó là Sell GBPJPY
Và tại sao lại tiếp tục sell thì....
Mời anh chị em xem video nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.