Gluckmann
Giá xuống

Shorting The Beast

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật