OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đợi giá phá xong quay lại mới sell ( phải đợi nến xác nhận như pinbar hoặc nến nhấn chìm )
Đợi giá phá xong quay lại mới sell ( phải đợi nến xác nhận như pinbar hoặc nến nhấn chìm )
Đợi giá phá xong quay lại mới sell ( phải đợi nến xác nhận như pinbar hoặc nến nhấn chìm )
Đợi giá phá xong quay lại mới sell ( phải đợi nến xác nhận như pinbar hoặc nến nhấn chìm )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.