giaodichsong

GBPJPY - Tăng Trở Lại

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã giảm và không chạm tới vùng dự đảo chiều như plan lần trước.
Sóng giảm hiện tại có thể đã kết thúc. Sóng tăng mới bắt đầu, nó có thể test lại vùng 164,13

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.