OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY tiếp tục đi xuống canh sel giá đường đỏ chốt lời giá đường xanh cát lõ 30pip trên đường đỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.