OzymandiasK

SELL GBPJPY NOW. RR 4:7

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mình dự đoán 1 nhịp giảm cho đồng Bảng cả ngắn hạn và trung hạn nhé.
Với GJ hiện tại là SELL LIMIT tại 141.35. Lí do sell là vì mình sử dụng sóng elliott và nhiều lí do nên kèo này ko giải thích nhé.
sl -45pip
tp +65pip
Mình sẽ chia làm 2 lệnh cho kèo này, 1 lệnh tp như trên, 1 lệnh sẽ rời sl về hòa vì mình nghĩ GJ còn giảm sâu.
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.