DatTong

GBPJPY, British pound/ Japanese Yen, H4

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Giá đang cho xu hướng đi lên theo trend nhỏ.
- Đóng trên cản.
--> Buy
Giao dịch đang hoạt động