xuanhaimmoer

GBPJPY - Short entry và chờ tín hiệu xác nhận

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Phân tích được miểu tả trên biểu đồ

Mọi ý kiến phản hồi xin comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.