tranvannamqb2018

Phân tích cặp GBPJPY

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Xu hướng tăng là rõ ràng.Được sự hỗ trợ của đường ema21 và vùng 172.5. giá đang tích lũy trong sóng kéo ngược với đường ema. kì vọng giá sẽ thoát khỏi sóng kéo ngược này và đi lên vùng 175.000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.