tradingpro2012

GBPJPY sẽ giảm mạnh khi thỏa thuận Brexit gặp đã tảng ở Quốchội

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tương tự người AE song sinh GBPUSD có lẽ số phận GBPJPY sẽ không khác là mấy một nhịp điều chỉnh mạnh là khó tránh khỏi.
Xét dưới góc nhìn PTKT trên chart h4 mọi tín hiệu kỹ thuật đều chỉ ra vùng bán Quanh 141- 142 và dừng lỗ khi giá vượt 142 .
Chiến lược GBPJPY : Sell 141,3- 141,7 dừng lỗ 142,2 chốt lời 139 - 137,5