OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GPBJPY Hôm qua trị trường xuống 121 píp về vùng kháng cự là đỉnh giá ngày hoom trước. Sau đó lên lại 121 píp tạo cây nến búa vùng đỉnh. Nến búa vùng đáy thì thì trường tiếp theo là đi lên. Nhưng Nến búa vùng đỉnh thì có thể sdeway hoặc đi xuống. Tiếp tục theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.