OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tỷ giá này có thể giảm trong tuần tới khi giá thoát khỏi mô hình nêm.
Chiến lược như biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.