Kienthucforex

Sell GBP/JPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tỷ giá này có thể giảm trong tuần tới khi giá thoát khỏi mô hình nêm.
Chiến lược như biểu đồ.