Trade5Day

Hồi quy để bật tăng

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện tại giá đang đi trong một kênh giá khá đẹp. Để có cơ hội tăng tiếp tạo xu hướng tăng, nhận định giá sẽ hồi quy về vùng cân bằng ( như hình)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.