FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sóng Elliote

Hiện GBP/JPY đan đi mô hình sóng 4 (hoặc có thể vùng đi ngang).
Và khả năng cao còn tăng 1 nhịp ở H4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.