FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sóng Elliote

Hiện GBP/JPY đan đi mô hình sóng 4 (hoặc có thể vùng đi ngang).
Và khả năng cao còn tăng 1 nhịp ở H4.