SinvestFX

Sell GBPJPY khi phá vỡ hỗ trợ H4

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sell GBPJPY khi giá breakout hỗ trợ H4 vùng 132. 40 .
Target 129.50.