SinvestFX

Sell GBPJPY khi phá vỡ hỗ trợ H4

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sell GBPJPY khi giá breakout hỗ trợ H4 vùng 132. 40 .
Target 129.50.

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.