TradeProEdu

Cặp tiền GBPNZD xu hướng giảm

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Trên biểu đồ bốn giờ. Đường Tenkan-sen nằm bên dưới Kijun-sen, đường màu đỏ hướng xuống dưới, trong khi đường màu xanh vẫn nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span nằm bên dưới biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang giảm dần. Đường giá đang giao dịch bên dưới các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng giảm vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (1,9618). Mức kháng cự gần nhất là đường Tenkan-sen (1,9730).

Trên biểu đồ hàng ngày, dòng Tenkan-sen nằm bên dưới Kijun-sen, các đường nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span đang cắt qua biểu đồ giá từ phía trên, đám mây hiện tại đang tăng dần. Công cụ đang giao dịch bên dưới các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng giảm vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span dự kiến ​​sẽ là mức hỗ trợ (1.9556). Mức kháng cự gần nhất là đường Kijun-sen (1,9785).

Trên biểu đồ 4 giờ, đường giá này vẫn đang giảm. Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh của xu hướng tăng. Khuyến nghị mở các vị thế BÁN ở mức giá hiện tại với Chốt lời ở mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span (1,9618) và Cắt lỗ ở mức của đường Kijun-sen (1,9730), mức an toàn kế tiếp (1,9785)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.